Κύριος στόχος του έργου είναι η αύξηση εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια για την δημιουργία Προτύπων Ευφυών Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης στην επιλέξιμη περιοχή. Θα γίνει εφαρμογή καινοτόμων πράσινων λύσεων, με δυνατότητα υιοθέτησής τους από άλλους φορείς Ελλάδος-Κύπρου αλλά και ΕΕ.

Επιπλέον στόχοι του έργου συνοψίζονται παρακάτω:

  • Οι χρήστες εκπαιδεύονται στη σωστή χρήση των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης ΑΠΕ.
  • Ενεργοποιείται η «Πράσινη Ενεργειακή Αναβάθμιση» των δημοσίων κτιρίων που θα οδηγήσει σε «Πρότυπα Πράσινα Ευφυή Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης», ικανοποιώντας τους στόχους του Προγράμματος συνολικά.
  • Με την χρήση ΑΠΕ και διατάξεων μέτρησης ενεργειακής κατανάλωσης θα δημιουργηθεί υπόβαθρο για εξαγωγή συμπερασμάτων για την ενεργειακή συμπεριφορά κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης, υποστηρίζοντας την μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου άνθρακα σε όλους τους τομείς.
  • Για την ενίσχυση του προηγούμενου στόχου θα μελετηθούν και εγκατασταθούν σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ θα υπάρξει μέριμνα για προμήθειά τους, περιλαμβάνοντας και την μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος στον τομέα μεταφορών στους στόχους του έργου.
  • Με την τοποθέτηση εξοπλισμού μέτρησης και τη δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής που θα παρακολουθεί την ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου σε πραγματικό χρόνο και θα εκπαιδεύει τους χρήστες στην ορθή χρήση των νέων τεχνολογιών διαχείρισης ενέργειας από ΑΠΕ, επιτυγχάνεται ο στόχος του απομακρυσμένου ελέγχου δημοσίων κτιρίων και εντάσσει τις δύο σχολικές μονάδες στην κατηγορία Ευφυών Κτιρίων. Έτσι το έργο επιτυγχάνει την έξυπνη διαχείριση της ενέργειας.
  • Τέλος, σημαντικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση/προώθηση ενός συνολικά οικολογικού χαρακτήρα δημοσίων κτιρίων, επιδεικνύοντας τον κοινωνικό ρόλο τους, σύμφωνα με το Πρόγραμμα.