Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης και ο Δήμος Ηρακλείου ως εταίροι της πράξης «Συνεργατική Ευφυής εκπαίδευση & ηλεκτροκινητικότητα-Μηδενικά κτήρια ενέργειας» σας προσκαλούν σε τριήμερη εκδήλωση του έργου στις 18,19 και

Share

Την Πέμπτη 23/03/2023 στο πλαίσιο του Διεθνές Συνεδρίου SBE23-Thessaloniki “Sustainable built environments: Paving the way for achieving the targets of 2030 and beyond”,  πραγματοποιήθηκε από τους εκπροσώπους της Πράξης C-IZEBs

Share

Στο πλαίσιο της Πράξης C-IZEBs του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Πανεπιστήμιο Κύπρου και του Δήμου Ηρακλείου , συμμετείχαν στο

Share

Αγαπητοί Εταίροι, Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη 2η εταιρική συνάντηση του έργου με τίτλο «Συνεργατική ευφυής εκπαίδευση και ηλεκτροκινητικότητα σε εκπαιδευτικά κτίρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας»

Share

Αγαπητοί συνεργάτες, Εκ μέρους του κυρίου δικαιούχου του έργου C-IZEBs σας προωθώ την επισυναπτόμενη πρόσκληση της εναρκτήριας συνάντησης του εν λόγω έργου. Συμπληρωματικά ως προς αυτή επισυνάπτεται και ένας σύντομος

Share