Το έργο C-IZEBs στοχεύει στη δημιουργία ευφυών σχολικών συγκροτημάτων τα οποία θα είναι ενεργειακά αναβαθμισμένα ικανοποιώντας την ανάγκη για μειωμένη κατανάλωση ενέργειας που υπάρχει στις δύο χώρες στον δημόσιο τομέα, έτσι ώστε να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ.

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί η δημιουργία Προτύπων Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης εντός επιλέξιμης περιοχής, που θα μετατραπούν σε «Ευφυή» με χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού και με την εφαρμογή Living Labs, και σε «Πράσινα», με την προσθήκη χαρακτηριστικών που αφορούν τη δραστηριότητα των κτιρίων. Τα Living Labs, δηλαδή τα ζωντανά εργαστήρια/πλατφόρμες συμμετοχικής εκμάθησης χρηστών των ευφυών πράσινων κτιρίων, αποτελούν την νεωτερικότητα του έργου και τονίζουν την ικανότητά του να αξιοποιήσει υπάρχουσες πρακτικές στον τομέα του προγράμματος, και να προχωρήσει πέρα από αυτές. Τα επιλεχθέντα κτίρια είναι δύο σχολικές μονάδες, στα οποία το έργο επιδιώκει α) να μειώσει την ενεργειακή κατανάλωση, β) να βελτιστοποιήσει την αίσθηση άνεσης, γ) να ενισχύσει την βιώσιμη κινητικότητα, με δημιουργία σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης οχημάτων και δ) να πραγματοποιήσει συμμετοχική εκπαίδευση χρηστών ώστε να ενδυναμώσει τις υφιστάμενες δράσεις (διδασκαλία/μάθηση) και να διασφαλίσει βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων. Οι διοικητικοί φορείς–δικαιούχοι αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις στις δεσμεύσεις τους προς την ΕΕ (ικανοποίηση στόχων «Ευρώπης 2020») και τους πολίτες της επιλέξιμης περιοχής. Οι πιλοτικές δράσεις ωφελούν άμεσα την περιοχή μελέτης, και οι εκροές τους φαίνονται αμέσως μετά την αναβάθμιση/παρέμβαση στα δύο κτήρια.

Οι πιλοτικές δράσεις θα αφορούν την Ενεργειακή αναβάθμιση  πτέρυγας του Γυμνασίου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στο Πλατύ Αγλαντζιάς στην Κύπρο και πτέρυγας του Γυμνασίου & Λυκείου Αγίου Μύρωνα στο Ηράκλειο Κρήτη.

Συνεπώς στο πλαίσιο του έργου αυτού προβλέπεται:

  • Η πραγματοποίηση εργαστηρίων για την εκπαίδευση των χρηστών των σχολικών μονάδων.
  • Η δημιουργία σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων για την στήριξη του εγχειρήματος της βιώσιμης κινητικότητας.
  • Η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης και τηλεκπαίδευσης και εφαρμογής για κινητές συσκευές που θα παρακολουθεί την ενεργειακή απόδοση κάθε κτιρίου για απομακρυσμένο έλεγχο σε πραγματικό χρόνο.
  • Η παροχή ηλεκτρικού λεωφορείου για το Γυμνάσιο & Λύκειο Αγίου Μύρωνα και παροχή ηλεκτρικών ποδηλάτων για το κτίριο του Γυμνασίου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’.

Η προώθηση των συγκεκριμένων  «πράσινων» και «έξυπνων» κτιρίων ως πρότυπα παραδείγματα εξοικονόμησης ενέργειας και βιώσιμης κινητικότητας.