Αγαπητοί συνεργάτες, Εκ μέρους του κυρίου δικαιούχου του έργου C-IZEBs σας προωθώ την επισυναπτόμενη πρόσκληση της εναρκτήριας συνάντησης του εν λόγω έργου. Συμπληρωματικά ως προς αυτή επισυνάπτεται και ένας σύντομος

Share