του Έργου «Συνεργατική ευφυής εκπαίδευση και ηλεκτροκινητικότητα σε κτήρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας-Cooperative Intelligent education & electromobility-Zero Energy Buildings» «C-IZEBs» Σε συνέχεια των 2 προηγούμενων πληροφοριακών δελτίων ακολουθεί μία συνοπτική περιγραφή

Share

Σύνδεση του έργου «Συνεργατική ευφυής εκπαίδευση και ηλεκτροκινητικότητα σε κτήρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας-Cooperative Intelligent education & electromobility-Zero Energy Buildings» «C-IZEBs» με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο και τον Νέο Νόμο για

Share

Το έργο Συνεργατική ευφυής εκπαίδευση και ηλεκτροκινητικότητα-Κτήρια μηδενικής ενέργειας ( C-IZEBs ) στοχεύει στη δημιουργία ευφυών σχολικών μονάδων οι οποίες θα παρουσιάζουν μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και βιώσιμη κινητικότητα στο πλαίσιο

Share

Tο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης και το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο, συνέχισε την διαδικασία της υλοποίησης των ζωντανών εργαστηρίων (Living Labs) στο Γυμνάσιο και στο

Share

Tο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης και το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο εγκαινίασε την διαδικασία της υλοποίησης των ζωντανών εργαστηρίων (Living Labs) στο Γυμνάσιο και στο

Share

To Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης διοργάνωσε στις 20-21 Ιουνίου 2022 την 2η συνάντηση της πράξης C-IZEBs «Συνεργατική ευφυής εκπαίδευση και ηλεκτροκινητικότητα-Κτήρια μηδενικής ενέργειας- Cooperative Intelligent education & electromobility-Zero Energy Buildings»

Share

Πραγματοποιήθηκε χθες στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας η εναρκτήρια συνάντηση του έργου «C-IZEBs – Cooperative Intelligent Εducation & Εlectromobility Zero Energy Buildings», το οποίο υλοποιείται μέσω του προγράμματος

Share