Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης και ο Δήμος Ηρακλείου ως εταίροι της πράξης «Συνεργατική Ευφυής εκπαίδευση & ηλεκτροκινητικότητα-Μηδενικά κτήρια ενέργειας» σας προσκαλούν σε τριήμερη εκδήλωση του έργου στις 18,19 και

Share

Σύμφωνα με τον “Οδηγό Κεφαλαιοποίησης” του έργου, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης / Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης δραστηριοποιήθηκε σ’ όλες τις κατευθύνσεις “Κεφαλαιοποίησης” 1. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ – ΜΕΘΟΔΟΙ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1.Α.

Share

του Έργου «Συνεργατική ευφυής εκπαίδευση και ηλεκτροκινητικότητα σε κτήρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας-Cooperative Intelligent education & electromobility-Zero Energy Buildings» «C-IZEBs» Σε συνέχεια των 2 προηγούμενων πληροφοριακών δελτίων ακολουθεί μία συνοπτική περιγραφή

Share

Σύνδεση του έργου «Συνεργατική ευφυής εκπαίδευση και ηλεκτροκινητικότητα σε κτήρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας-Cooperative Intelligent education & electromobility-Zero Energy Buildings» «C-IZEBs» με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο και τον Νέο Νόμο για

Share

Το έργο Συνεργατική ευφυής εκπαίδευση και ηλεκτροκινητικότητα-Κτήρια μηδενικής ενέργειας ( C-IZEBs ) στοχεύει στη δημιουργία ευφυών σχολικών μονάδων οι οποίες θα παρουσιάζουν μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και βιώσιμη κινητικότητα στο πλαίσιο

Share

Tο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης και το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο, συνέχισε την διαδικασία της υλοποίησης των ζωντανών εργαστηρίων (Living Labs) στο Γυμνάσιο και στο

Share

Tο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης και το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο εγκαινίασε την διαδικασία της υλοποίησης των ζωντανών εργαστηρίων (Living Labs) στο Γυμνάσιο και στο

Share

Την Πέμπτη 23/03/2023 στο πλαίσιο του Διεθνές Συνεδρίου SBE23-Thessaloniki “Sustainable built environments: Paving the way for achieving the targets of 2030 and beyond”,  πραγματοποιήθηκε από τους εκπροσώπους της Πράξης C-IZEBs

Share

Στο πλαίσιο της Πράξης C-IZEBs του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Πανεπιστήμιο Κύπρου και του Δήμου Ηρακλείου , συμμετείχαν στο

Share