';

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης – Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης / Δραστηριότητες Κεφαλαιοποίησης