';

Συνεργατική ευφυής εκπαίδευση και ηλεκτροκινητικότητα-Κτήρια μηδενικής ενέργειας-Cooperative Intelligent education & electromobility-Zero Energy Buildings» «C-IZEBs»